Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2009

உனைத் தேடும் கண்கள்

நீ வருவாய், நீ வருவாய், உன்னை நினைத்து ஏங்கும் கண்கள் கடற்க்கரை நாடும் அலைகளைப்போல் உன்னைத் தேடும் கண்கள் மணத்தில் மயங்கி, மலரைத் தேடிக்கொண்டு இங்கும் அங்கும் அலையும் ஒவ்வொருப் பட்டாம்பூச்சிப்போல் உன்னைத் தேடும் கண்கள் மலை இறங்கி, நிலம் தாண்டீ, கரை எங்கே கரை எங்கே கடலைத் தேடீக்கொண்டு ஓடும் ஆறுபோல் உன்னைத் தேடும் கண்கள் கடலிருந்து காற்றை வழி கேட்டு, வானை வழி கேட்டு, புவியைத் தேடி வரும் கார்முகில்போல் உன்னைத் தேடும் கண்கள் ஆயிரம் ஆண்டு ஒரே வேட்கையில் தன்னை எரித்துக்கொண்டு ஆதவனைச் சுற்றி வரும் வால்மீன்போல், உன்னைத் தேடும் கண்கள் உன்னை புகழ சொல் இல்லாமல் இருக்கிறான் 'வழிப்போக்கன்', கண்ணனை நாடி பாடிய மீராப்போல், உன்னைத் தேடும் கண்கள்

Tall, dark and handsome

Most girls would like a guy who's tall. If handsome he'll have them in thrall, And if he's rich, he'd have it all. Not dark. OR Girls like tall men who light a spark A handsome face does make a mark. The third adjective is not dark, It's rich.

Stars

City lights restrict the stars to national parks, like endangered species. OR Are the stars brighter today, or is it just that the streetlights are off?

Earth

The birds quieten, but listen close, the seeds sing. Monsoon is here. OR The birds quieten, but listen close, the earth sings. Monsoon is here.

River

The river swells enriched, more silver than the moon. Monsoon is here. OR River waters swell up, more gibbous than the moon. Monsoon is here.

सोनेट हेलेन

रोशनदान जलाए, तुम अपनी ज़िन्दगी की शाम में, वहशत में नशीन, आहिस्ता, आहिस्ता आहें भरकर तुम कहोगी, मेरे अशीर दोहराते, ता'ज्जुब करकर, खुद रोनसार्द ने दाद दिया था, ज़िन्दगी के सहर में| उस वक़्त एक ना होगा ख़िदमतगार, जो हाल-ए-मलाल में, ग़फलत में डूबता हुआ तुम्हारे शिकवे ना सुनकर, पर मेरा ज़िक्र होते बक्षेगा यक लख़्त नींद से उठकर, उस शा'यर को जिसने तुम्हें अबरी किया नज़्मों में| मैं तो गढ़ा रहूँगा ज़मीन तले, एक याद बने तुम ज़'इफ, गिलाह करोगी हर लम्हा, नाशाद बने| मेरा आरामगाह पीपल की ठंडी पनाह में होगा तुम तन्हा बुज़ुर्गा अपने गुमान का करोगी ज़ार| मेरा ऐतबार करो तो कल का ना करो इन्तेज़ार बटोरो हर गुलाब जो आज तुम्हारे राह में होगा| Transcreated from Pierre de Ronsard's Sonnet pour Hélène . I have tried to keep the structure intact, except for interchanging lines 10 and 11 for sake of rhyme, and changing the original's myrtle to the more familiar peepal, and removing references to spinning wool.

लम्हा , ﻟﻤﮩﺎ

ﮨﺮ ﻟﻤﮩﺎ ﺍﹽﻣﻴﺪ ﺍﺑﮭﺮﻛﮯ ﻣﺮﺟﮭﺎﯼ ﻛﻪ ﺗﻢ ﺁﻭﮔﯽ ، ﺍﺑﮭﯽ ﺗﻢ ﺍﻭﮔﯽ ﻟﻤﮩﺎ ﻟﻤﮩﺎ ﺟﺘﻜﮯ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺑﻨﮯ ﻧﺎ ﺗﻢ ﺁﻳﯽ ﻧﺎ ﺗﻤﮭﺎﺭﯼ ﭘﺮﭼﮭﺎﯼ ﺁﺧﺮ ﺟﺐ ﺍﹽﻣﻴﺪ ﮨﺎﺭﻛﮯ ﻭﺍﭘﺲ ﻣﮉﺍ ﺑﺎﺭﺵ ﻛﯽ ﺑﻮﻧﺪﻭﮞ ﺳﯽ ﺗﻨﮩﺎﺭﯼ ﺍﻭﺍﺯ ﮨﻠﻜﯽ ﮨﻠﻜﯽ ﺳﯽ ، ﭨﭙﭩﭙﺎﻧﮯ ﻟﮕﯽ ﭘﹷﻴﻤﺎﻧﺎ ﺑﮭﺮﺍ ، ﻣﹷﻴﮟ ﺧﻤﺎﺭ ﮨﻮ ﮔﻴﺎ हर लम्हा उम्मीद उभरके मुरझाई कि तुम आओगी, अभी तुम आओगी लम्हा लम्हा जुतके ज़माना बने ना तुम आई ना तुम्हारी परछाई आख़िर जब उम्मीद हारके वापस मुडा बारिश की बूँदों सी तुम्हारी अवाज़ हलकी हलकी सी, टिपटिपाने लगे पैमाना भरा, मैं ख़ुमार हो गया

ग़ज़ल

कहानी शाद हो, नशाद हो, ग़ज़ल में भुलाता चला गया हर ग़म, हर ख़ुशी का बयान ग़ज़ल में घुलाता चला गया

ग़ुस्सा

दुनिया की ज़िल्लत पर ग़ुस्सा करता था, अमन की तलाश में भटकता फिरता था, एक दिन ज़माने ने ज़ुल्म करना छोड़ दिया, उसी रोज़ जब ग़ुस्सा करना छोड़ दिया था

Poems

Some nights I can see the clouds, the trees, the city lights, the people sleeping on the platform and I have no poems to write. Next morning in the rush-hour stuck between sweating men in the train, when I can't even move my hand twenty things will float in my brain, itching to be written.

साकी साथ निभाना , ﺳﺎﻛﯽ ﺳﺎﺗﮫ ﻧﹻﺒﮭﺎﻧﺎ

ﺩﺭﺩ ﻭ ﻏﻢ ﰷ ﭘﹷﻴﻤﺎﻧﺎ ﻛﺒﮭﯽ ﻛﻢ ﻧﺎ ﮨﻮ ، ﺳﺎﻛﯽ ﺳﺎﺗﮫ ﻧﺒﮭﺎﻧﺎ ﻛﻪ ﺍﺳﻜﯽ ﻧﺎﻣﹷﻮﺟﻮﺩﮔﯽ ﰷ ﺳﺘﻢ ﻧﺎ ﮨﻮ ، ﺳﺎﻛﯽ ﺳﺎﺗﮫ ﻧﺒﮭﺎﻧﺎ दर्द ओ ग़म का पैमाना कभी कम ना हो, साकी साथ निभाना कि उसकी नामौजूदगी का सितम ना हो, साकी साथ निभाना ﺍﺳﻜﮯ ﭼﺸﻢ ﯼ ﻣﺴﺖ ﰷ ﻧﺸﻪ ﻋﺎﺭﺿﯽ ﮨﮯ ، ﮨﻮﺵ ﺁﻧﮯ ﻣﻴﮟ ﺩﻳﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﺍﻥ ﺁﻧﻜﮭﻮﮞ ﺳﮯ ﺳﭽﹽﺎﯼ ﰷ ﺑﮭﺮﻡ ﻧﺎ ﮨﻮ ، ﺳﺎﻛﯽ ﺳﺎﺗﮫ ﻧﺒﮭﺎﻧﺎ उसके चश्म ए मस्त का नशा 'आरज़ी है, होश आने में देर नहीं उन आँखों से सच्चाई का भरम ना हो, साकी साथ निभाना ﺟﻮ ﻣﺬﮨﺐ ﻛﮯ ﻓﺪﺍﻳﻴﻦ ﺑﻨﮯ ﭘﮭﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ، ﺍﻧﺴﮯ ﻣﻴﮟ ﺑﮭﺎﮒ ﺁﻳﺎ ﰷﻓﺮ ﻛﮩﻼﻳﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﰷ ﺷﺮﻡ ﻧﺎ ﮨﻮ ، ﺳﺎﻛﯽ ﺳﺎﺗﮫ ﻧﺒﮭﺎﻧﺎ जो मज़हब के फिदायीन बने फिरते हैं, उनसे मैं भाग आया काफ़िर कहलाये जाने का शरम नहीं, साकी साथ निभाना ﺟﺴﮯ ﻣﹷﻴﻨﮯ ﻓﺮﺯ ﺳﻤﺠﮭﺎ ، ﺍﺳﮯ ﺍﺣﻞ ﯼ ﺳﻔﺎ ﻧﮯ ﺧﺪﮔﺮﺯ ﻛﮩﺎ ﻛﻪ ﺷﻜﻮﮮ ﻏﺎﻳﺐ ﮨﻮﻧﮕﮯ ﻳﻪ ﻭﮨﻢ ﻧﺎ ﮨﻮ ، ﺳﺎﻛﯽ ﺳﺎﺗﮫ ﻧﺒﮭﺎﻧﺎ जिसे मैंने फ़र्ज़ समझा, उसे अह्ल ए सफ़ा ने ख़ुदगर्ज़ कहा, के शिकवे ग़ायब होंगे यह वहम ना हो, साकी साथ निभाना ﻧﺴﻞ ﻭ ﺧﻮﻥ ﻛﯽ ﺯﹽﻣﻴﺪﺍﺭﯼ ﺧﻮﺏ ﺍﺩﺍ ﻛﯽ ، ﻛﹷﻮﻥ ﻣﻴﺮﺍ ﻣﺸﻜﻮﺭ ﺟﺐ ﻛﺴﯽ ﰷ ﭘﻨﺎﻩ ﻧﺎ ﮨﻮ ، ﺭﺣﻢ ﻧﺎ ﮨﻮ ، ﺳﺎﻛﯽ ﺳﺎﺗﮫ ﻧﺒﮭﺎﻧﺎ नस्ल ओ ख़ून की ज़िम्मेदारी ख़ूब अदा की, कौन मेरा मशकूर? जब किसी का पनाह ना हो

Pune renku

Kasba Ganpati: A saffron stone with two eyes that watch forever. Sadashiv Peth: where crumbling temples to God sit besides Mammon's beasts. PMT bus: an effective marketing trick to sell two-wheelers. Aundh: where Pune for some strange reason tries to become like Mumbai. Deccan: a place where Pu La's Pune still tries to hold on to its soul. Vishrambaugwada: where royal nautch-girls' ghosts haunt anodyne babus.

ख़बरदार

ख़बरदार: आज जो ख़ुदा के नाम से बहका रहा है कल उसी जुनून से उस के ख़िलाफ़ भी उकसाएगा|

उस्ताद की वाहवाही

उस्ताद की वाहवाही सुनने को ज़िन्दगीभर तरसता रहा, ज़माने के तारीफ़नामों को मैं नज़र अन्दाज़ करता रहा| मरते दम उस्ताद ने कहा, "हुरूर तेरे फन को हरा न दे, तालियाँ बजाने उठे हाथों को हर बार दबाते रहा|| استاد کی واہواہی سنٌے کہ لیے زندگی بھر ترستا رہا زمانے کہ تعریفنموں کو مےں نظر انداز کرتا رہا مرتے دم استاد نے کہآ ، "غرور تیرے فن کو ہرا نا دے تالیاں بجانے اٹھے ہاتھوں کو ہر بار دباتے رہا - خانا بدوش (Thanks to http://www.urdukeyboard.com/)

Dear Jane

There exist such poems in your eyes dear, Such as would endow the mundane with wonder. You are the Muse to whom I must surrender, For none of my own verses could come near. Together we've seen joy, despair and fear, You're my pupil, my guide, my child, my mother. As eternal friend there could be no other, But there is some news that you ought to hear. Her eyes! Her eyes! They seem to hide something sad. She writes worse than you, I concede that, but then, Possessive longing, vain anxious desire Was a feeling between us we never had. We could remain soulmates till such time as when, You choose to commit my poems to fire.

Waiting

Palash, Jambhul, Tamhan, Amaltas, Gulmohar wait in eerie silence, as rain clouds dance above. Amba. Shirish, Naral, Bhend, Shevari, Pimpal watch darkening skies for rain that is promised.

चान्दनी

चान्दनी बादलों में से ऐसे छुप छुपकर आई, जैसे तेरी पायलों की झनकार ज़नाने की जालियों से आती है|

नज़ाकत

वह नहीं कहती, यह उनकी शराफ़त है, मैं नहीं कहता, यह मेरी बुस्तदिली है| बेमतलब 'ख़ाना बदोश' लफ्ज़ों का क्या काम, न कहे कह देना, इश्क़् की नज़ाकत है||

Rain-tree at Vile Parle (W)

Tell me, rain-tree what our city was like when you were a sapling. Tell me when these buildings that surround you replaced your sibling trees. Tell me when this road was widened stranding you amidst the traffic. Tell me how you became a big hindrance instead of a cool shade. Tell me who let your branches be cut to let buses pass below. Tell me how the skywalk's pillars came up like tombstones beside you. Tell me rain-tree when will they cut you down (as) so many tonnes of wood.

Cash, Glorious Cash

Cash, Glorious cash, Glorious cash, Vainglorious cash. Cash, Glorious cash, Glorious cash, Vainglorious cash. It sucks the poetry out of the soul, It drives the melody out of the heart. It makes good pens write nauseous trash, It makes rock music into an art. Cash, Glorious cash, Glorious cash, Vainglorious cash. Cash, Glorious cash, Glorious cash, Vainglorious cash. Cash, Glorious cash, Glorious cash, Vainglorious cash. Cash, Glorious cash, Glorious cash, Vainglorious cash. It knocks intelligence out of the brain, It makes the mighty go weak in the knees. It makes a writer succumb to greed, And let his book be made a movie. Cash, Glorious cash, Glorious cash, Vainglorious cash. Cash, Glorious cash, Glorious cash, Vainglorious cash. Cash, Glorious cash, Glorious cash, Vainglorious cash. Cash, Glorious cash, Glorious cash, Vainglorious cash. You alone can break, you alone can make Men trade principles to secure their sons. The sages curse but hang on to you, Those who don

बारिश

सितारों का टिमटिमाना किसे याद होगा, अब बारिश का टिपटिपाना जो आ गया है!

मत आइएगा

लड़ख़ड़ा जाएँगे यह कदम, आप इस गली में मत आइएगा, यह धड़कनें थम जाएँगी, आप कभी बेपरदा मत आइएगा, आपका जो दीदार हुआ, न देखा जाएगा कोई और नज़ारा, इसलिए गुज़ारिश है आपसे, कि ख़्वाबों में भी मत आइएगा|

Camouflage

There are bits of me I camouflage because I can't bear to see them. I keep chained within myself a bitter male- volent avenger. With slender chains of poetry I bind the cur- ses I could utter. I must beware my- self, I am my greatest friend, I am my greatest foe.

Twelve

Out of my nest, I took my first free flight today; Breaking my cocoon, I stood on my legs today; The world is now mine, to surrender or conquer - Child no more, I bought my first full ticket today.

Ghazal revised

My sorrows are scattered, like dewdrops on petals At dawn doomed to vanish, like dewdrops on petals. My ghazals shall outlive me feeding many loves, Even though I perish, like dewdrops on petals. My pleadings to you are just words written on sand, Which the waves shall vanquish, like dewdrops on petals. It may seem my love is cursed to be forgotten, That no one will cherish, like dewdrops on petals. You may burn my ghazals, my love shall not die, though I 'Wanderer' perish, like dewdrops on petals.

ठंड़ी हवाएँ

फूलों की खोई महक फिर लौट आई ठंड़ी हवाओं में मिट्टी की खुशबू फिर से फैलने लगी ठंड़ी हवाओं में बारिश की बूँदों में भीगे पत्ते और हरे लगने लगे हंगाम ए बरसात आए, दिल झूम उठा ठंड़ी हवाओं में यह कृति उमर बहुभाषीय रूपांन्तरक की मदद से देवनागरी में टाइप की गई है|

कायकु

तुमसे मॊहब्बत करेंगा दुनिया से नहीं डरेंगा सब के हाथ से पिटेंगा कायकु?

आज प्रशंसा प्राप्त होगी

आँखें खुलीं इस आशा में कि आज प्रशंसा प्राप्त होगी| बहुत प्रतीक्षा के बाद कुछ तो आज प्रशंसा प्राप्त होगी| हर लिखनेवाले के जीवन का यही सहारा है कि आज कविता पढ़ी जाएगी, आज प्रशंसा प्राप्त होगी|| यह कृति उमर बहुभाषीय रूपांन्तरक की मदद से देवनागरी में टाइप की गई है|

आज बरसों के बाद जामुन पर फल उग आए

धयाल, बुलबुल, मैना और कोतवाल फिर झूमे, आज बरसों के बाद जामुन पर फल उग आए| छोटे-छोटे से काले रंग के बूँद पनपे, आज बरसों के बाद जामुन पर फल उग आए| फिर डाल-डाल पर बच्चे शोर करेंगे, बच्चे-बच्चे के गले से नीला रस टपकेगा| मेरे बाग़ में ज़िन्दगी की चहल लौटी, आज बरसों के बाद जामुन पर फल उग आए| यह कृति उमर बहुभाषीय रूपांन्तरक की मदद से देवनागरी में टाइप की गई है|

Darknesses

I like darknesses. Darknesses reduce shapes to shadows. The let the mind wander. I can paint trees any colour, give flowers any scent. I can put faces on clouds, draw shapes among the stars. There are no boundaries, none greater, none smaller, all are equal in the dark. I love the silence of the dark, its sense of ending, and a beginning to come. In the dark, I am free. Published in  Poetic Prism 2015 Multilingual Anthology of Poetry , ed. E Sivanagi Reddy & Padmaja Iyengar; The Cultural Centre of Vijayawada, Vijayawada, 2015.