Skip to main content

கிராமத்தெரு அதுத்தெரு மட்டுமா?

கிராமத்தெரு அதுத்தெரு மட்டுமா?
காளைகல் எழுந்திருக்கவேண்டும்
என் காரை முன்னாடி
ஷென்ற விட குழந்தைகல்க
ன்னாடியை சுளுக்கி
தன் குறும்பெடுத்த முகங்களைப்
பார்துச் சிரிக்கிறார்கல்
பசுமாடுகல் நடந்து
கொண்டிருக்கின்றனர்
அவருடன் அவர் குளம்புகளில்ம
ண்கட்டிகல்ஒ ரே நிமிடத்தில்கா
ரின் டையரின் குறிகளை
மண்ணோட மண்ணாக்கின்றனர்
சீட்டாடிக்கொண்டு
இருக்கிற‌ பெரியவர்கள்
அவரின் ஒரு விசித்திரப்பா
ர்வை என் பக்கத்தில்
உட்கார்ந்த என் பொண்டாட்டிமேல்
ஒரு வயசானவர்ந
டுத்தெரில் படுத்துக்கொண்டு
ஆதவனுக்கு தன்
முதுகைக் காமிக்கிரார்
யாரு அவரைத் தூக்கி
வரண்டாவில் இருக்கும்
பென்ச்சில் விடுவார்? விடு.
 ஒரு அழகி ரோஜானிறம் ஆடையில்
ஒரு உடைந்துப்போன
குடிசையில் உள்ளச்சென்றாள்,
ஒரு வீர நாய் குர‌க்கிறது,
ஒவ்வொருக் குரையில்
பின்னாடி சென்றுகிறடு...
கிராமத்தெரு அதுத்தெரு மட்டுமா

(A translation of Ajaya Mahala's 'Village Street' below.)

[19:47, 11/16/2016] +91 93222 73136: village street
are they streets?
bullocks have to get up
to let my car go
children bend the mirror
to see their naughty faces
cows walk
with blobs of mud
in their hoofs
and trample in a minute
the sign of tyres on dust
the elders mindful
in the game of cards
look at my wife
in the seat next to me
Ah the old man
occupies the middle of the road
with his bare back
to the November sun
who shall lift him
to the bench on the verandah
here is beauty!
a girl with a pink dress
enters a broken hut
a valiant dog barks
going two steps back
with each bark

Comments

AJAYA MAHALA said…
Thanks to the impulsive translator in you..much because you loved the poem and internalized the same to your own cultural and social context..
Thank you, Ajaya. It resonated so much with me that I had to translate it into Tamil, because it felt exactly like my village.

Popular posts from this blog

உன்னைத் தேடும் கண்கள்

நீ வருவாய், நீ வருவாய், உனை நினைத்து ஏங்கும் கண்கள்
கடற்க்கரை நாடும் அலைகளைப்போல் உனைத் தேடும் கண்கள்

மணத்தில் மயங்கி, மலரைத் தேடிக்கொண்டு இங்கும் அங்கும்
அலையும் ஒவ்வொரு பட்டாம்பூச்சிப்போல் உனைத் தேடும் கண்கள்

மலை இறங்கி, நிலம் தாண்டீ, கரை எங்கே கரை எங்கே
கடலைத் தேடீக்கொண்டு ஓடும் ஆறுபோல் உனைத் தேடும் கண்கள்

கடலிருந்து காற்றை வ்ழி கேட்டு, வானை வழி கேட்டு,
புவியை தேடி வரும் கார்முகில்போல் உனைத் தேடும் கண்கள்

ஆயிரம் ஆண்டு ஒரே வேட்கையில் தனை எரித்துக்கொண்டு
ஆதவனைச் சுற்றி வரும் வால்மீன்போல், உனைத் தேடும் கண்கள்

உனை புகழ சொல் இல்லாமல் இருக்கிரான் 'வழிப்போக்கன்',
கண்ண்னைத் நாடி பாடிய மீராப்போல், உனைத் தேடும் கண்கள்

Published in Amaravati Poetic Prism 2016
ed. Padmaja Iyengar,
Cultural Centre of Vijayawada & Amaravati

बिन बहर के ग़ज़ल

बिन जुनून के चाहत ऐसी, बिन बहर के ग़ज़ल जैसी,
बिन इज़्तिराब के 'श्क़ ऐसी, बिन बहर के ग़ज़ल जैसे |

हर लफ़्ज़ हर याद में ढूँढता हूँ, तुम्हारी आवाज़ की सरगम,
हर बात बेमतलब लगती है, बिन बहर के ग़ज़ल जैसे |

वक़्त के भुलाए ख़्वाब जैसे, बिन महक के फूलों जैसे,
ज़िन्दगी बेजान लगती है, बिन बहर के ग़ज़ल जैसे |

ख़ामोशी के आसमाँ से आँसुओं की बारिश गिरा दे
बिन बादल के फ़लक ऐसे, बिन बहर के ग़ज़ल जैसे |

इन सुनसान दीवारों पर अपनी हंसी के रंग चढा दे,
बिन पनाह के मकान ऐसे, बिन बहर के ग़ज़ल जैसे |

लडखडाओ, डगमगाओ, झलक दो के तुम इन्सान हो
बिन जज़्बे के आँखें ऐसे, बिन बहर के ग़ज़ल जैसे |

यह कृति उमर बहुभाषीय रूपांन्तरक की मदद से देवनागरी में टाइप की गई है|