Skip to main content

ﺷﻜﺴﺘﻮﻥ ﻛﻲ ﻛﻤﻲ

اي ﺳﺎﻛي ﺗﺠﻬي ﻛﻴﺎ ﻏﻢ, ﺗﺒﺮي ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻴﻦ ﻣﻴﭙﺮﺳﺘﻮﻥ. ﻛﻲ ﻛﻤﻲ ﻧﻬﻴﻦ
ﺗﻴﺮا ﻛﺎﺭﻭﺑﺎﺭ ﻣﺪاﻡ ﺭﻫﻴﮕﺎ, ﺩﻧﻴﺎ ﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻥ ﻛﻲ ﻛﻤﻲ ﻧﻬﻴﻦ
ﺗﻴﺮﻱ ﻭﺣﺸﺖ ﻛﻲ ﻟﻴﻲ ﻭﻗﺖ ﻛﺴﻲ ﻫﻲ, ﺗﻮ ﺑﺲ ﺁﺏ ﺷﺮاﺏ ﺑﻬﺎﺗﻲ ﺟﺎ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪﻭﺵ ﻃﻠﺐ ﻫﻲ, ﺟﻮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻦ ﺷﻜﺴﺘﻮﻥ ﻛﻲ ﻛﻤﻲ ﻧﻬﻴﻦ‎

Published in Amaravati Poetic Prism 2016
ed. Padmaja Iyengar,
Cultural Centre of Vijayawada & Amaravati

Comments

Popular posts from this blog

உன்னைத் தேடும் கண்கள்

நீ வருவாய், நீ வருவாய், உனை நினைத்து ஏங்கும் கண்கள்
கடற்க்கரை நாடும் அலைகளைப்போல் உனைத் தேடும் கண்கள்

மணத்தில் மயங்கி, மலரைத் தேடிக்கொண்டு இங்கும் அங்கும்
அலையும் ஒவ்வொரு பட்டாம்பூச்சிப்போல் உனைத் தேடும் கண்கள்

மலை இறங்கி, நிலம் தாண்டீ, கரை எங்கே கரை எங்கே
கடலைத் தேடீக்கொண்டு ஓடும் ஆறுபோல் உனைத் தேடும் கண்கள்

கடலிருந்து காற்றை வ்ழி கேட்டு, வானை வழி கேட்டு,
புவியை தேடி வரும் கார்முகில்போல் உனைத் தேடும் கண்கள்

ஆயிரம் ஆண்டு ஒரே வேட்கையில் தனை எரித்துக்கொண்டு
ஆதவனைச் சுற்றி வரும் வால்மீன்போல், உனைத் தேடும் கண்கள்

உனை புகழ சொல் இல்லாமல் இருக்கிரான் 'வழிப்போக்கன்',
கண்ண்னைத் நாடி பாடிய மீராப்போல், உனைத் தேடும் கண்கள்

Published in Amaravati Poetic Prism 2016
ed. Padmaja Iyengar,
Cultural Centre of Vijayawada & Amaravati

का नाही आलास?

जेव्हा शेतकऱ्यांनी तुला शोधताना
आत्महत्येचे विचार केले
तेव्हा का नाही आलास? बालकृष्णाचे हाण्डी फोडणारे
गोविन्दा चढले पडले हात पाय तुटले
तेव्हा का नाही आलास? गणपती बाप्पा येउन गेले
सागरात प्लास्टरचे तुकडे झाले
तेव्हा का नाही आलास? अाता तुझ्याविना जगणे शिकले
पाउस हा शब्दच विसरले मित्रा अाता कशाला आलास?

Published in Amaravati Poetic Prism 2016
ed. Padmaja Iyengar,
Cultural Centre of Vijayawada & Amaravati